Willemieke Schippers – Kuijl

Willemieke Schippers – Kuijl

pastoraal werker

Wie ben ik?
Mijn naam is Willemieke Schippers – Kuijl (geb. 1971). Ik werk sinds 2014 als pastoraal werker voor de PKN kerken in Krimpen aan den IJssel. Daarvoor heb ik 25 jaar in de gezondheidszorg gewerkt.
Als pastoraal werker houd ik mij vooral bezig met de vragen rondom ouder worden en zingeving. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen.

Waarvoor ben ik beschikbaar?
De samenleving verandert voortdurend en steeds sneller. Globalisering, technologische en sociaal-mediale ontwikkelingen kunnen ons gemakkelijk uit ons evenwicht brengen. Angst, eenzaamheid en problemen op velerlei gebied kunnen het gevolg zijn. Levensvragen te over.
Als pastoraal werker wil ik graag mijn diensten aanbieden aan mensen die op een of andere manier in de knel zijn gekomen. Ik vind het van het grootste belang om mijn gesprekspartners met warme betrokkenheid en tegelijk met de nodige distantie tegemoet te treden. Vanuit mijn ervaring in de gezondheidszorg heb ik geleerd de juiste vragen te stellen om tot een diagnose te komen.
Zo kunt u bij mij terecht voor vragen en gesprekken over ouder worden, over ziekte, rouw, geloof, relaties, eenzaamheid, misbruik…

Wat kun je daaraan hebben?
Een gesprek met iemand die echt luistert kan al heel zinvol zijn. Je situatie onder woorden brengen voor een luisterend oor, kan een eerste stap naar een eventuele oplossing betekenen.
Verder streef ik ernaar om vanuit mijn passie en mijn professionaliteit mensen inzicht te geven in hun eigen situatie en vandaaruit samen wegen te vinden naar hulp, verzoening, heling, acceptatie of toerusting.

Hoe werk ik?
Als u mij benadert voor een vraag of een gesprek, dan kunnen we samen een manier en een plek bepalen die u het meest aanspreekt. Dat kan bijvoorbeeld bij u thuis, in kerkelijke centrum De Rank, of op een neutrale plaats met een kop koffie.
Altijd zal ik mij erop toeleggen de gesprekken in vertrouwelijkheid te voeren en iedereen in zijn eigen unieke waarde te laten.
Het gaat om úw vragen, om úw situatie, om úw probleem. Als u uw verhaal kunt doen en we vinden samen een weg die voor u begaanbaar is, dan is de missie geslaagd.

Contact?
Per email willemiekeSK@derankkrimpen.nl,
per telefoon 06-20 65 35 47.

Zie ook website protestantse gemeente
De Rank: http://www.derankkrimpen.nl/

.

.

.

.

Terug