Shirley Verschuren

Shirley Verschuren

humanistisch geestelijk verzorger

Wie ben ik?
Ik ben Shirley Verschuren, humanistisch geestelijk verzorger bij de Antesgroep. Vanuit mijn humanistische achtergrond staat voor mij niet het geloof maar een gesprek van mens tot mens centraal.

Wat bied ik?
Ik begeleid mensen bij het omgaan met breukervaringen zoals een ingrijpend verlies, in crisissituaties, bij revalidatie of als het levenseinde nadert. Verder voer ik gesprekken over zingevingsvragen als wie ben ik? Waarom ben ik hier? Hoe wil ik mijn leven of einde vorm geven en wat geeft mij kracht of troost?

Wat kun je daaraan hebben?
Meer (zelf)inzicht en daardoor het ervaren van meer zin en zinvolheid in het leven.

Hoe werk ik?
Ik kom aan huis en werk zonder kerkelijke of zendende opdracht. In de gesprekken wil ik een plek bieden waar u vrij kunt spreken, zich gehoord voelt en we samen op zoek kunnen naar een (nieuw) perspectief op thema’s en vragen waar u zelf niet helemaal uit komt.

Contact?
Per mail raadsvrouw010@gmail.com, per telefoon: 0623302871 of mail:

.

.

.

.

Terug