Zin in Krimpen

Iedereen komt ergens in het leven momenten tegen waarop je stil wilt staan. Reflecteren op je bestaan. Op hoe je je leven inricht. Wat vind je echt belangrijk? En leef je in overeenstemming met  waar je ècht in gelooft? Neem de tijd om stil te staan. Ga in gesprek met jezelf. Vraag een ander om naar je te luisteren.

Met ‘Zin in Krimpen’ word je in de vorm van Loket Levensvragen in Krimpen aan den IJssel een vrijplaats aangeboden om je te bezinnen op de thema’s die belangrijk zijn in jouw levensfase en je eigen levensverhaal.

Wij stellen ons hier aan je voor.

Levensvragen

Loket Levensvragen

Roept het leven vragen en onzekerheden op?
Loket Levensvragen voor een vertrouwelijk gesprek met iemand die hiervoor speciaal is
opgeleid.

Loket Levensvragen 

Zin en betekenis

Zin in  ouderdom

Voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. Hier krijgt ouder worden waarde. Start eind 2018.

zin in ouderdom 

In tijden van het Corona-virus…

De dreiging van het Coronavirus is het gesprek van de dag en beheerst op dit moment het hele maatschappelijke en persoonlijke leven. Bij zo’n ingrijpende situatie is het voor ieder mens nodig om te worden gezien en gehoord. Gelukkig ontstaan er op tal van plaatsen, ook in Krimpen aan den IJssel initiatieven om naar elkaar om te zien en met elkaar mee te leven.

Het is ook mogelijk, dat in deze omstandigheden de behoefte ontstaat aan een gesprek over de impact van deze aangrijpende situatie op het persoonlijk leven. In Krimpen aan den IJssel is het Loket Levensvragen, waarbij geestelijk verzorgers, pastores en predikanten van de verschillende geloofs- en levensbeschouwingen betrokken zijn. Zij zijn daarvoor graag beschikbaar.

Vrijwilligers

 Vrijwilligersbank

In de toekomst zal er een mogelijkheid komen voor een vrijwilligersbank.

Goed gesprek

Neem contact met ons op

U kunt u hier aanmelden.
Loket Levensvragen : 06 – 30 29 99 90