A. (Ton) Kort

A. (Ton) Kort

Predikant

Wie ben ik?
Ik ben predikant van de Oud Gereformeerde gemeente in Nederland en dienaar van de Allerhoogste God. Ik vervul mijn roeping in Zijn Naam. Die roeping bestaat uit het preken van Gods Woord in de gemeente die mij is toevertrouwd en binnen het verband waartoe ik behoor. Voor zover mogelijk doe ik het werk van een Evangelist en ben ik innerlijk en secundair betrokken bij de kerk wereldwijd en ook bij het oude Bondsvolk Israël.

Wat bied ik?
Mijn pastoraat betreft een grote gemeente. Mijn werkzaamheden zijn veel en veelzijdig, maar ik vind zo nodig de ruimte om wie dan ook te helpen waar nood en droefheid het hart vervult. In dat opzicht volg ik de voetstappen van Mijn Meester en Zaligmaker, en dan weet u wel op welke terreinen ik mij wil inspannen. Concreet gezegd, strekt mijn pastorale (herderlijke) werk zich uit tot mensen, die in lichamelijke, psychische en geestelijke of zielennood verkeren. Uitgangspunt is Jezus Christus en Dien gekruisigd.

Wat kun je daaraan hebben?
Een geestelijk welzijn. Een antwoord op uw nood. De aanwijzing van de weg der zaligheid. De aanwijzing van de middelen om het eeuwig heil in Christus te verkrijgen. Een persoonlijke warmte en liefde van een waar christelijk leven. De genade van de verlossing van zonden door Jezus Christus en de liefdesgemeenschap met God.

Hoe werk ik?
U kunt altijd bij mij aan de pastorie naast de kerk aan de Nachtegaalstraat 1 te Krimpen a/d IJssel terecht. Indien nodig kom ik bij u op bezoek.

Contact?
Per email kort@solcon.nl, per telefoon 0180 – 51 89 59.

Zie ook website Oud Gereformeerde Gemeente: http://www.oggkrimpen.nl/

.

.

.

.

Terug