dr. Gert den Hartogh

dr. Gert den Hartogh

Predikant, docent Klassieke Talen

Wie ben ik?
Ik ben Gert den Hartogh (1959), in de eerste plaats sinds 2001 predikant van PKN-wijkgemeente ‘De Ark’ en daarnaast, sinds 2003, docent Klassieke Talen aan het Krimpenerwaardcollege.

Wat wordt geboden?
Als predikant houd ik mij bezig met alle zaken die met het predikantschap te maken hebben: omgaan met mensen van alle leeftijdscategorieën, ongeacht achtergrond, nationaliteit, religieuze dan wel ideële overtuiging, enz. In die zin ben ik, evenals iedere predikant overigens, een generalist te noemen.
Maar hoewel, zoals gezegd, door mij aandacht wordt besteed aan iedereen die een beroep op mij doet, ben ik vooral thuis op het gebied van jeugd en jongeren, alsmede gezinsproblematiek en opvoedingsvraagstukken. In dit kader ben ik eveneens goed op de hoogte van aspecten die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Hoe wordt gewerkt?
Ik werk in de eerste plaats vanuit mijn woonadres. Als dit om welke reden dan ook minder geschikt is, kunnen uiteraard ook afspraken elders (op neutraal terrein, bij mensen thuis) gemaakt worden. Hoewel verbonden aan de Protestantse Kerk te Krimpen aan den IJssel, staan mijn werkzaamheden daar feitelijk los van. Alle contacten, c.q. gesprekken vallen onder het kerkelijk ambtsgeheim. Dit betekent dat hiervan op geen enkele wijze melding zal worden gemaakt aan derden (tenzij op uitdrukkelijk verzoek van degene die contact opneemt).

Contact?
Per email predikant@ark-krimpen.nl .

Zie ook website wijkgemeente De Ark: http://www.ark-krimpen.nl/

.

.

.

.

Terug