Ds M.D. (Machiel) van der Giessen

Ds M.D. (Machiel) van der Giessen

Predikant

Wie ben ik?
Ik ben Machiel van der Giessen (geb. 1959), predikant van de protestantse wijkgemeente De Rank. Ik ben werkzaam in de kerk sinds 1983. Begonnen in de Martinikerk in Groningen ben ik in 1987 predikant geworden in Delfzijl en vervolgens in Rotterdam-Pernis (1992), Boskoop (1997) en Amersfoort (2006). Sinds november 2016 woon en werk in Krimpen aan den IJssel. Ik ben getrouwd en heb vier (getrouwde) kinderen en zes kleinkinderen.

Waarvoor ben ik beschikbaar?
Als predikant trek ik veel op met mensen rond hoogte- en dieptepunten van het leven; bij een geboorte, een huwelijk of andere momenten waarop het geluk mensen toelacht. Ik ben ook graag beschikbaar voor dagen waarop het leven zwaar valt: bij werkloosheid of ziekte, bij (dreigende) echtscheiding, een ingrijpend verlies, in crisissituaties of als het levenseinde dichterbij komt.
In deze twee zinnen heb ik zomaar een paar belangrijke aandachtsgebieden aangestipt. Natuurlijk zijn er nog meer; mijn werk is net zo veelzijdig als het leven zelf. Ook als alles gewoon z’n gangetje gaat – je werk, je relatie, je gezin, je cursus, je ontspanning – kun je soms behoefte hebben aan een goed gesprek over vragen die je niet zo makkelijk met anderen deelt.

Wat kun je daaraan hebben?
De rode draad in mijn werk is dat ik mensen bijsta. De rol die ik daarbij vervul, wisselt nogal. De ene keer ben ik meer coach, de andere keer meer geestelijk begeleider; soms houd ik mensen een spiegel voor of heb ik de rol van vertrouwenspersoon of ‘sparringpartner’, gids of adviseur. Al naar gelang de situatie probeer ik met mijn kennis en ervaring mensen te helpen. In gesprekken van hart tot hart.

Hoe werk ik?
Er is niet één standaardwerkwijze. Ik heb een werkkamer thuis en in de Rank, maar desgewenst kom ik bij u aan huis of spreken we elkaar ergens bij een kop koffie of tijdens een wandeling. Leidraad bij de ontmoeting(en) zijn de vragen waarop u een antwoord zoekt, zodat u weer zicht krijgt op uw leven. Hoe en hoe vaak we daarover in gesprek gaan is punt van overleg. Als predikant heb ik geheimhouding beloofd over alles wat me tijdens mijn werk ter ore komt. Bel of mail me gerust.

Contact?
Per email mdvandergiessen@freeler.nl, per telefoon 0180 – 47 11 17.

Zie ook website protestantse gemeente De Rank: http://www.derankkrimpen.nl/

.

.

.

.

Terug