Rita Schoolenberg-Kolk

Rita Schoolenberg-Kolk

pastoraal werker

Wie ben ik?
Ik ben Rita Schoolenberg-Kolk, pastoraal werker in de rooms-katholieke kerk. Ik ben gehuwd, werk in de Christoffelparochie samen met nog twee priester- collega’s en één pastoraal werker. Mijn aandachtsgebied is Krimpen aan den IJssel. Daarnaast ben ik eindverantwoordelijke voor het taakveld ‘Leren in het gebied van de Christoffelparochie’. Sinds 1997 werk ik in het pastoraat; daarvoor was ik jarenlang werkzaam als verpleegkundige.

Wat bied ik? ( thema’s waar je met mij over kunt praten)
Mede door mijn werk in de verpleging, heb ik veel aandacht voor ouderen, voor mensen die ziek zijn of eenzaam. Ik wil met mensen op weg gaan om deze moeilijke fase door te komen of te kunnen leren aanvaarden. Ook worden elk jaar onder mijn leiding een aantal bijeenkomsten rouwverwerking gegeven. Ik ga ook voor in vieringen, bij jubilea, bij afscheid. Verder geef ik catechese aan grotere en kleinere groepen en ben mensen nabij in crisissituaties.

Wat kun je daaraan hebben?
Door gesprekken en ook door verbindingen met anderen te leggen, hoop ik u verder te kunnen brengen. Door geloofsgesprekken kan uw geloof en vertrouwen in Godgaan groeien. Juist in moeilijke situaties kan dit veel houvast geven.

Hoe werk ik?
Ik heb elke dinsdagmorgen spreekuur van 10 tot 12 uur in De Bron, de R.K. kerk van Krimpen. Daar ben ik telefonisch te bereiken voor een eventuele afspraak of u kunt langs komen. Weet dan dat er altijd koffie aanwezig is. Daarna kan een vervolggesprek volgens uw wens bij u thuis of in de kerk plaatsvinden.

Contact?
Per email pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl,
per telefoon 06-17086073
of via het secretariaat: 010-3 03 88 71

Zie ook website van de H. Maria Koningin -
De Bron : http://www.christoffelparochie.nl/index.php/kerken/maria-koningin

.

.

.

.

Terug